Nasze wartości

Spółka LoanMe to instytucja finansowa, która działa od 2015 roku w nieustannie rozwijającym się sektorze pożyczkowym.
Klientom oferujemy pożyczki dopasowane do ich sytuacji finansowej z tygodniowymi ratami.
Naszą codzienną pracę opieramy na trzech filarach:

 

1
Szacunek

Ludzie są dla nas najważniejsi, dlatego aktywnie budujemy społecznie odpowiedzialny biznes,
skupiając się głównie na długotrwałych relacjach międzyludzkich, opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

 

2

Uczciwość

To fundamentalna cecha w branży finansowej. Wierzymy, że działania oparte na prawdzie i szczerości są podstawą odpowiedzialnego biznesu. 
Wyznajemy tę zasadę na co dzień, aby umożliwić naszym Klientom dostęp do szybkiego, ale i bezpiecznego finansowania na korzystnych warunkach.  3
Proaktywność

Pragniemy być instytucją, która ma realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.
Zawsze jesteśmy otwarci na innowacje i nowe wyzwania, co pozwala nam tworzyć jeszcze lepsze produkty i kształtować najwyższe standardy obsługi Klienta.