Początek roku szkolnego: jaka pomoc finansowa przysługuje rodzinom?

jabłko, książki - początek roku szkolnego: jaka pomoc finansowa przysługuje rodzinom?

Początek roku szkolnego to niezwykle trudny okres dla rodzin z dziećmi. Wydatki na przybory szkolne czy podręczniki niejednokrotnie przewyższają dochody przeciętnego gospodarstwa domowego. Jednakże wiele rodzin może liczyć na ulgi podatkowe, specjalne stypendia czy najnowszy program rządowy „Dobry start”.

300+ na wyprawkę szkolną


Najnowszy rządowy program „Dobry start” jest skierowany do wszystkich rodzin posiadających dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole, natomiast jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne – te mogą liczyć na coroczne dofinansowanie aż do 24 r.ż. Świadczenie ma być przyznawane raz w roku, tuż przed wrześniem. Wniosek można składać online już od 1 lipca, a w formie „tradycyjnej” od 1 sierpnia. Według danych MPiPS, tylko do 20 lipca wnioski złożyło już ponad 850 tys. Polaków. Co ciekawe, świadczenie jest przyznawane niezależnie od dochodu.
 

plecak - początek roku szkolnego: jaka pomoc finansowa przysługuje rodzinom?

Co należy zrobić, aby ubiegać się o dofinansowanie?


Złóż wniosek do 30 listopada. Możesz to zrobić online przez stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl lub stacjonarnie – zazwyczaj w Urzędach Gminy, ośrodkach opieki społecznej bądź sekretariatach szkół publicznych. Jak pisze Dziennik Bałtycki: „Dokument może złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.”


Kiedy dostanę pieniądze?


Wniosek, który został złożony w lipcu lub sierpniu ma być rozpatrzony nie później niż do 30 września, wypłata środków następuje w ciągu dwóch dni od pozytywnego rozpatrzenia prośby. Wnioski złożone we wrześniu i październiku mają być rozpatrzone w ciągu 2 miesięcy od daty ich złożenia. Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie „300+” nie jest wliczane do dochodu, podobnie jak „500+”.


Uwaga! Program „Dobry start” obejmuje tylko i wyłącznie dzieci w wieku szkolnym. Świadczenie nie jest przyznawane dzieciom uczęszczającym do przedszkoli lub tzw. „zerówek”.

przybory szkolne, akcesoria papiernicze - początek roku szkolnego: jaka pomoc finansowa przysługuje rodzinom?

Stypendium socjalne


O stypendium socjalne dla dziecka może się starać rodzina, której dochód nie przekracza 514 zł netto na osobę. Oprócz ciężkiej sytuacji materialnej do złożenia wniosku uprawnia trudna sytuacja rodzinna, m.in. wielodzietność, problemy alkoholowe, niepełnosprawność dziecka czy wypadek losowy. Wniosek o takie stypendium można złożyć do 15 września w urzędzie gminy lub ośrodku opieki społecznej. Dofinansowanie jest przyznawane każdego miesiąca w kwocie od 94,40 zł do 236 zł miesięcznie.


Karta „Dużej Rodziny”


Ogólnopolska „Karta Dużej Rodziny” to system zniżek dla wielodzietnych rodzin. Jej posiadacze mogą korzystać z rabatów z katalogu oferty kulturalnej, transportowej czy rekreacyjnej. Przysługuje ona wszystkim rodzinom, które posiadają co najmniej trójkę dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 r.ż. w przypadku dzieci uczących się. Rodziny z dziećmi posiadającymi orzeczenie umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności otrzymują zniżki bez ograniczeń wiekowych. Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy o dowolnej porze roku.