Kredyt a pożyczka – 5 najważniejszych różnic

obliczenia finansowe - czym różni się kredyt od pożyczki?

Kredyt i pożyczka – te dwa pojęcia często są ze sobą mylone lub używane zamiennie. Oba odnoszą się do zobowiązań finansowych, które są udzielane przez banki lub instytucje pozabankowe na ustalony z góry okres. Obie formy zadłużenia spłaca się z odsetkami na określonych w umowie warunkach. Czym więc różni się kredyt od pożyczki? Postaramy się wyjaśnić.

portfel z pieniędzmi - kredyt a pożyczka

Czym jest kredyt?

Kredyt to przede wszystkim czynność bankowa, która jest jasno określona w prawie bankowym w art.5.  Z racji tego, że zobowiązanie jest przede wszystkim czynnością związaną z bankami, jest obarczone dość dużą odpowiedzialnością. Kredyt dostaje się w oparciu o umowę kredytu, w której jasno trzeba określić kwotę kredytu, termin spłaty, wysokość rat oraz cel, na jaki zaciągamy zobowiązanie. Regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego są zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim. Kredyt uzyskujemy po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji naszej zdolności kredytowej, czyli ogólnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, która będzie umożliwiać comiesięczną spłatę rat.

Pożyczki może udzielić każdy

Kredytu może udzielić tylko bank lub SKOK. Pożyczki może udzielić tak naprawdę każdy – instytucje pozabankowe lub osoby prywatne, pod warunkiem, że pożyczane pieniądze nie należą do kogoś innego (tzw. osób trzecich). Przepisy dotyczące pożyczki są regulowane przez Kodeks Cywilny.
Pożyczka może być wzięta na dowolny cel – nie musimy podawać powodu, dla którego potrzebujemy zaciągnąć zobowiązanie. Jeśli kwota pożyczki jest niewielka, nie ma wymogu spisywania umowy. Pożyczkobiorca i pożyczkodawca mogą ustnie ustalić warunki spłaty. W przypadku większych kwot oraz instytucji pozabankowych powszechnym zjawiskiem jest podpisywanie umów.
 

zestawienie wydatków i przychodów

Krótko, zwięźle i na temat

•    Przeznaczenie
Kredyt: należy podać cel, na jaki zaciągamy zobowiązanie
Pożyczka: cel jest dowolny

•    Regulacje prawne
Kredyt: Prawo bankowe, ustawa o kredycie konsumenckim
Pożyczka: Kodeks cywilny

•    Kto może udzielić?
Kredyt: tylko bank
Pożyczka: instytucja pozabankowa, osoba prywatna

•    Umowa
Kredyt: umowa jest konieczna – zawiera wysokość zobowiązania, dokładne kwoty odsetek, harmonogram spłaty rat oraz okres kredytowania
Pożyczka: jeśli kwota jest mniejsza niż 500 zł podpisanie papierowej umowy nie jest konieczne, jeśli pożyczka jest większa niż 500 zł – zalecane jest zawarcie umowy pożyczki (takie umowy są zazwyczaj zawierane w przypadku udzielania zobowiązania przez firmy pożyczkowe)

•    Odsetki
Kredyt: prowizja + odsetki dokładnie określone w umowie
Pożyczka: może być nieodpłatna

kobieta licząca pieniądze

Ten artykuł okazał się pomocny? Udostępnij!

A jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak pożyczyć w LoanMe – zapraszamy tutaj: https://loanme.pl/jak-pozyczyc