Jak rozliczyć PIT przez Internet?

podatki - jakie zmiany nastąpiły w rozliczeniu PIT?

W 2019 roku wprowadzono zmiany dotyczące rozliczenia podatku. Nowe rozwiązanie ma na celu usprawnienie procedury składania deklaracji podatkowej. Dla większości Polaków było to wcześniej zbyt skomplikowane. Teraz każdego rozliczy Urząd Skarbowy. Przygotowany elektronicznie PIT warto jednak sprawdzić i – jeśli zajdzie taka potrzeba – zmodyfikować. Masz na to czas do 30 kwietnia – w przypadku braku jakichkolwiek zmian lub wcześniejszego zaakceptowania deklaracji – staje się on zeznaniem ostatecznym. Nie będą zatem występować sytuacje braku złożenia zeznania i wynikających z tego karnych sankcji.

 
Od bieżącego roku PIT-37 oraz PIT-38 – na podstawie danych przesłanych przez płatnika – są elektronicznie wypełniane przez urzędników. Nowa ustawa wymusiła na pracodawcach i zleceniodawcach konieczność przekazywania informacji o rocznym rozliczeniu składek do 31 stycznia – wcześniej mieli na to czas do końca lutego. Wszystkie dane są dostępne w serwisie podatki.gov.pl w nowej usłudze online „Twój e-PIT”. Podatnik ma wgląd do przygotowanych przez Urząd Skarbowy dokumentów poprzez dokonanie uwierzytelnienia. Usługa została uruchomiona 15 lutego 2019 roku. 
 

obliczenia na kalkulatorze - jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet?

Jak dokonać rozliczenia PIT przez Internet?

1. Wejdź na stronę www.podatki.gov.pl

2. Kliknij w usługę „Zobacz Twój e-PIT”

3. Zaloguj się:
•    Uwierzytelnij się – wpisz swoje dane:
– PESEL albo NIP
– datę urodzenia
– kwotę przychodu, którą wskazałeś w PIT za rok 2017
– jedną z kwot przychodu za 2018 rok, którą znajdziesz w jednej z informacji od płatników
– kwotę zwrotu nadpłaty z 2017 roku
•    Lub użyj profilu zaufanego

4. Sprawdź przygotowany elektronicznie PIT. Teraz możesz:
•    zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
•    jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
– wspólne z małżonkiem
– jako osoba samotnie wychowująca dzieci
•    zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1 procent podatku
•    zmienić dane ulgi na dziecko lub dodać ulgę
•    dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE))
•    odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę 
•    nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone

5. Zaakceptuj i wyślij zeznanie 

6. Teraz możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
 

kobieta w biurze

Warto również wiedzieć, że dzięki nowej procedurze obowiązuje krótszy okres zwrotu nadpłaty podatku – jest to 45 dni od akceptacji rozliczenia. Wcześniej okres ten wynosił aż 3 miesiące.

Źródło: https://nto.pl/pit-2019-za-2018-jak-rozliczyc-pit-przez-internet-zmiany-w-pit-ulga-na-dziecko-ulga-rehabilitacyjna-odliczenia-1-procent-190219/ar/13792904