Komunikat

W związku z nieprawdziwymi informacjami podawanymi na forach internetowych i w mediach informujemy, że:

  1. LoanMe nie prowadzi działalności oddłużeniowej, nie posiada w swojej ofercie konsolidacji i nie udziela pożyczek Klientom Programu Ulga od Długu.
  2. Walter Ledda, Członek Zarządu LoanMe nie jest osobiście związany z Programem Ulga od Długu, a tym bardziej ze świadczeniem usług prawnych;
  3. Walter Ledda, Członek Zarządu LoanMe nie jest ani nie był nigdy „bankrutem”, a wobec tego nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne co do jego osoby

Powielanie nieprawdziwych informacji, naruszających dobre imię LoanMe oraz Waltera Ledda będzie skutkowało wystąpieniem na drogę sądową wobec firm czy osób prywatnych.