Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa jest znana na polskim rynku usług finansowych od dawna. Przez lata warunki jej udzielania zmieniały się wraz z przepisami ją regulującymi. Mimo to zawsze cieszyła się zainteresowaniem sporej grupy klientów, dla których był to sposób na wyjście z przejściowych kłopotów finansowych lub uzyskanie dodatkowej gotówki na aktualne potrzeby. Czasem jednak po pożyczkę gotówkową sięgają osoby, które nie przeprowadziły wcześniej właściwej analizy swojej sytuacji finansowej. Prowadziło to do niepotrzebnych problemów związanych z niemożnością spłaty swoich zadłużeń. O czym należy pamiętać, zanim podejmiemy decyzję o wzięciu pożyczki w pozabankowej instytucji finansowej?

Pożyczka gotówkowa – najpierw zrób analizę, potem zaciągnij zobowiązanie

Każdy, kto chcę skorzystać z oferty pożyczki gotówkowej w jednej z firm pożyczkowych, wie, że proces zaciągnięcia zobowiązania jest zazwyczaj prosty i przebiega w bardzo krótkim czasie. O ile jednak pożyczenie określonej kwoty pieniężnej nie jest trudne, to jednak wiąże się z obowiązkiem spłaty swojego zobowiązania wobec firmy pożyczkowej.

Pozabankowe instytucje finansowe często też oferują swoim nowym klientom, możliwość zaciągnięcia pożyczki gotówkowej nie żądając w zamian żadnych dodatkowych opłat. Mimo braku oprocentowania nadal jesteśmy zobowiązani jednak do spłacania udzielonego wsparcia finansowego według szczegółowego harmonogramu. Szczere odpowiedzenie sobie na pytanie: “Czy będę w stanie spłacić terminowo swoje zobowiązania wobec pożyczkodawcy?” powinno być pierwszym krokiem, jaki podejmiemy przed rozpoczęciem procesu składnia wniosku o przyznanie pożyczki.

Bezpieczna pożyczka gotówkowa w pewnej firmie pożyczkowej

W Polsce pozabankowe firmy pożyczkowe pojawiły się na rynku finansowych w latach 90. Od tego czasu pożyczki gotówkowe wspomagają domowe budżety wielu Polaków. Mimo że większość firm pożyczkowych dba o jakość swoich usług, oferując je w sposób transparenty dla klienta i nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do reguł, na jakich udzielają swoje usługi, to jednak zdarzają się nieliczne przypadki, gdzie nieuczciwi przedsiębiorcy próbują wykorzystać niewiedze pożyczkobiorców.

Aby uniknąć ryzyka zostania ofiarą takich nieuczciwych praktyk, warto brać pożyczkę gotówkową, jedynie w sprawdzonych firmach pożyczkowych, mających dobrą opinię wśród swoich klientów. Czasami warto też podpytać rodzinę lub znajomych czy nie miały do czynienia z tego typu produktami finansowymi. Opinia osoby, która miała osobiste doświadczenia z daną firmą pożyczkową, będzie najpewniejszym źródłem informacji. W innym przypadku pozostaje nam kierować się komentarzami w internecie oraz własną oceną wiarygodności firmy.

Pamiętajmy też, że kilkuletnia obecność danego podmiotu na rynku może być pewną, pozytywną wskazówką, co do jakości usług, jakie oferuje. Ponadto firma pożyczkowa działająca online powinna mieć przejrzystą stronę internetową, na której bez problemu znajdziemy dane kontaktowe firmy oraz numer telefonu na infolinię. W przypadku jakichkolwiek problemów pozwoli nam to skontaktować się z konsultantem i wyjaśnić sprawę. Dobrym przykładem takiej firmy jest firma pożyczkowa LoanMe www.loanme.pl, która istnieje od kilka lat na naszym rynku.

Uważaj na naciągaczy, czyli czego nie robić w trakcie wnioskowania o pożyczkę gotówkową

Powszechną praktyką, jaką stosują firmy pożyczkowe w celu weryfikacji poprawności danych podanych we wniosku o pożyczkę gotówkową, jest prośba o przelanie symbolicznego gorsza na swój rachunek bankowy. Pozwala to w szybki i jednoznaczny sposób potwierdzić prawidłowość numeru konta bankowego pożyczkobiorcy i tego, że jest on jego właścicielem. Niestety ten fakt czasami próbują wykorzystać internetowi oszuści, którzy w ten sposób skłaniają nieświadome osoby do przelania na swoje konto większej ilości pieniędzy, jednocześnie nie mając zamiaru udzielić w zamian rzeczywistej pożyczki. Pamiętajmy zatem, że nie jest to standardowe działanie firm udzielających pożyczek gotówkowych. Jeżeli ktoś prosi nas o przelanie większej kwoty, zanim sam dokona wpłaty pełnej wysokości pożyczki na nasze konto, powinno to wzbudzić naszą czujność. Być może właśnie  ktoś próbuje wyłudzić od nas pieniądze.

Błędy we wniosku o udzielenie pożyczki gotówkowej

Wnioski o udzielenie pożyczki gotówkowej są zazwyczaj dostępne na stronach internetowych firm pożyczkowych. Poprawne wypełnienie formularza jest kluczowe do uzyskania pozytywnej odpowiedzi o udzielenie wsparcia finansowego przez pożyczkodawcę. Błędy w podanych informacjach lub podanie rachunku bankowego, którego nie jesteśmy właścicielem, może skutkować odrzuceniem całego wniosku o udzielenie pożyczki gotówkowej.

Chociaż możliwość wnioskowania o pożyczkę przez internet jest bardzo wygodna i pozwala na wypełnienie formularza o pożyczkę gotówkową nawet w zaciszu własnego domu, warto poświęcić temu odpowiednią ilość uwagi, a przed wysłaniem do weryfikacji jeszcze raz sprawdzić poprawność danych, aby mieć pewność, że nie został popełniony żaden błąd, który mógłby zakłócić cały proces. Tylko prawidłowo wypełniony wniosek daje nam szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi co do udzielenia pożyczki gotówkowej przez daną firmę pożyczkową.

Zanim wyślesz wniosek, zapoznaj się z warunkami umowy

Przepisy, jakim podlegają pozabankowe firmy finansowe, nakładają na nie obowiązek udzielenia szczegółowych informacji klientowi, który zamierza wnioskować o udzielenie pożyczki gotówkowej. Wszelkie naliczone opłaty i prowizje powinny być jasno określone i przedstawione pożyczkobiorcy. Jego natomiast obowiązkiem jest zapoznanie się z warunkami umowy i wszelkimi opłatami, jakie będzie musiał ponieść, chcąc wziąć pożyczkę gotówkową w tej właśnie firmie pożyczkowej. Warto uważnie przeczytać przedstawiane warunki, aby być świadomym kosztów, jakie będziemy musieli ponieść z racji skorzystanie z tego typu usługi.

Spłata rat zgodnie z harmonogramem, pozwoli uniknąć karnych odsetek

Podstawą funkcjonowania pozabankowych instytucji finansowych jest udzielanie pożyczek gotówkowych za określoną opłatą. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spłatą raty, jest to sygnał dla firmy pożyczkowej, że być może pożyczkobiorca utracił płynność finansową lub próbuje uchylić się od odpowiedzialności. W takim przypadku większość z nich podejmuje odpowiedni środki, aby nakłonić klienta do jak najszybszego uregulowania należności.

Jeżeli pożyczkobiorca udzieli szczerej odpowiedzi odnośnie powodów, dla których nie jest w stanie spłacić pożyczki gotówkowej w terminie, bardzo często może on liczyć na pomoc wierzyciela w zaistniałej sytuacji. Oczywiście pożyczkodawca nie umorzy długu, ale może na przykład zmienić harmonogram spłat na adekwatny do aktualnych możliwości klienta. Niezależnie od przyczyny kłopotów w spłacie pożyczki gotówkowej warto, jest informować na bieżąco firmę pożyczkową, o możliwych opóźnieniach w płatnościach.

Nie wpadnij w spiralę długów

O ile, nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć niespodziewanych problemów, czy to w życiu osobistym, czy zawodowym, które mogą doprowadzić do kłopotów w spłacie pożyczki gotówkowej, tak każdy zna swoją sytuację finansową w momencie wypełniania wniosku. Firmy pożyczkowe wymagają od swoich klientów posiadania stałego źródła dochodu, które przewyższa koszty ponoszone na utrzymanie gospodarstwa domowego i spłatę ewentualnie innych zobowiązań, jak kredyty czy inne pożyczki. W praktyce jednak większość instytucji tego typu nie wymaga okazania dokumentu potwierdzającego uzyskiwanie przychodu, wierząc w uczciwość i dobrą wolę swoich klientów. Oprócz danych podanych w formularzu jedyną możliwością sprawdzenia zadłużenia pożyczkobiorcy jest sprawdzenie jego historii w BIK lub KRD, z czego nie wszystkie firmy korzystają. Podanie zawyżonych dochodów lub ukrycie części kosztów utrzymania w celu uzyskania pożyczki gotówkowej może skutkować zaciągnięciem długu, którego nie będziemy mogli spłacić. Od tego jest już tylko krok do wpadnięcia w tak zwaną spiralę długów, gdzie zadłużamy się w jednej instytucji, aby spłacić swoje zobowiązania wobec innej. Za wszelką cenę należy uniknąć tego typu sytuacji.